Velkommen

Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn har til formål at varetage håndværkets og industriens interesser og andre formål af almen betydning.

Vi inviterer løbende vores medlemmerne til at deltage i foredrag, møder og selskabelige sammenkomster. Endvidere medvirker foreningen ved udstillinger, drift af institutioner og ejendomme.

Foreningen arbejder for at fremme en sund lokal erhvervsudvikling og erhvervspolitik og ønsker at være det naturlige, uafhængige samlingssted for selvstændige erhvervsdrivende i Ringsted Kommune.

Som medlemmer optages håndværkere og industridrivende samt andre med interesse for foreningens virke.

Foreningen har en jubilæumsfond, som uddeler legatposter til unge under uddannelse med tilknytning til håndværk og industri i Ringsted.

Som erhvervsmedlem bliver du også medlem af SMV Danmark, der er Danmarks største virksomhedsnetværk med 18.000 virksomheder og over 70 medlemsorganisationer.

Klik her for at melde dig ind i foreningen.